info@schildersbedrijf-hofstra.nl | Tel. Direct: 06-30121651

MVO

Schildersbedrijf C. Hofstra & Zn. B.V. te Haulerwijk is al meer dan 75 jaar uw praktische en betrouwbare onderhoudspartner met als missie het onderhouden en verduurzamen van gebouwen en constructies.

Ons werkgebied strekt zich uit tot de drie noordelijke provincies met als centrum de gemeenten Ooststellingwerf, Smallingerland en Opsterland. Het merendeel van de door ons te onderhouden onderhoudsobjecten betreft woningen en bedrijfsgebouwen maar wij verrichten ook onderhoudswerk voor VvE’s en overheidsinstellingen waaronder bijvoorbeeld scholen.

De Nederlandse onderhoudsmarkt

De Nederlandse onderhoudsmarkt is in de afgelopen jaren in een hoog tempo veranderd. Natuurlijk heeft het puur economisch denken in de onderhoudsmarkt de hoofdrol echter Schildersbedrijf C. Hofstra & Zn. ziet met veel genoegen dat er meer aandacht is voor een bewust maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderhoud.

Het is onze visie dat de onderhoudsmarkt juist die markt is waar duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid het economisch rendement ten positieve zal bevorderen. Immers de noodzaak van onderhoud van gebouwen en constructies strekt zich uit over vele jaren en vergt van nature langdurige aandacht, fysieke inspanningen en investeringen die slechts dan productief zijn wanneer

men in het onderhoudsproces beschikt over voldoende lokale kennis van onderhoudsobjecten, passende materialen en een kundige toepassing.

Deze lokale kennis van zaken en beschikbaarheid en toepassing van materialen is van waarde daar het het onderhoudsrendement levert waar onze klanten naar zoeken.

Voor Schildersbedrijf C. Hofstra & Zn. is het concept van maatschappelijk verantwoord en duurzaam werken dan ook een logische stap.