info@schildersbedrijf-hofstra.nl | Tel. Direct: 06-30121651

Beglazing

 

project24Het plaatsen van glas is natuurlijk van invloed op uw woongenot of werksfeer. Een juiste glaskeuze wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder, lichtinval, isolerend vermogen, duurzaamheid en zeer belangrijk uw veiligheid. In de glaskeuze en de plaatsing van het glas helpen wij u graag verder.  

 

 

 

Licht

Afhankelijk van de licht en constructie-eigenschappen van de door u te beglazen ruimte en uw specifieke lichtwensen is het van belang om goed inzicht te hebben in de lichtdoorschijnendheid van de verschillende glassoorten. Wilt u bijvoorbeeld helder doorschijnend, gematteerd, gefigureerd of maximaal zonwerend glas? Om tot een keuze te komen inspecteren wij graag samen met u uw woning of bedrijfspand. Ook voor sierbeglazing, glas in lood, geblindeerd en spiegelglas kunt bij ons terecht.

Isolerend vermogen

Om hoge stookkosten te voorkomen biedt het aanbrengen van isolatieglas in de vorm van dubbel glas of HR (+, ++) glas u een voordeling en duurzaam alternatief. Waar enkel glas geen of een uitermate lage isolerende werking heeft zorgt de stilstaande lucht of het edelgas in de spouw van het dubbel of HR glas voor een isolatielaag die uw warmte beter binnenhoud.

Isolatieglas is er in vele soorten en maten. Ook in de toepassing van isolatieglas is er een legio mogelijkheden. Elk alternatief kent een eigen warmte isolatie-uitkomst en kostenplaatje!

Naast een afgewogen productkeuze is het van belang om het isolatieglas kundig te installeren. Het aanwezige raam, c.q. de sponning behoeven wellicht een aanpassing. Levensduur en de werking van het isolatieglas kunnen afhangen van een goede behandeling en plaatsing.

Geluidwering

Het glasproduct en de haar plaatsing zijn van grote invloed op de wering van buitengeluid. Woont u naast een drukke weg of in een rumoerige binnenstad dan biedt geluidwerend glas u meer rust. Net als bij warmte-isolatie maakt geluidwerend glas gebruik van stilstaande lucht tussen twee of meer glasbladen. Dubbelglas in combinatie met andere beglazingsvormen kan uw geluidshinder aanzienlijk terugbrengen.  

Veiligheid

Heden ten dage vindt glas op meer en meer plaatsen toepassing. Ook de gebruikte glasbladen zijn vaak van een grotere omvang. Natuurlijk is dit in veel gevallen mooi en doeltreffend echter men dient zich bewust te zijn van de gevaren. Glas is inherent een gevaarlijk product en in uw keuze voor glas dient u hier goed van bewust te zijn.

Gewoon glas is gevaarlijk bij een breuk aangezien het uiteenvalt in scherpe scherven. U dient hier in uw woon- of werkomgeving zeer zeker rekening mee te houden. Veiligheidsglas is veelal een oplossing.

Veiligheidsglasproducten zijn in hoofdlijn samengesteld uit gehard glas, gelaagd glas, draadglas en/of uit combinaties van deze soorten. Elk van deze glassoorten heeft bij breuk een verschillende uitkomst en dus een bijbehorend gevaar.

Gehard glas is zeer hard en in het geval van een breuk spat het uiteen in korrelige brokjes. Gelaagd glas wordt bij breuk door een folie bijeengehouden en zal vrijwel niet uiteenvallen. Tenslotte heeft draadglas de eigenschap om bij geringe breuk bijeen te blijven en zo minder gevaarlijk te zijn. Echter bij een harde klap zal draadglas weldegelijk gevaar opleveren. Kortom u dient bewust te zijn van de breukeigenschappen van het glas dat u gebruikt en het gevaar voor de omgeving waarin het wordt geplaatst.