info@schildersbedrijf-hofstra.nl | Tel. Direct: 06-30121651

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, overeenkomsten en facturen van toepassing: De algemene voorwaarden van Koninklijke OnderhoudNL zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gouda onder nummer 40409386. Deze voorwaarden liggen zowel bij de Kamer van Koophandel te Gouda als bij ons bedrijf ter inzage. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om voor of bij het sluiten van de overeenkomst u een exemplaar van deze voorwaarden ter hand te stellen, zendt ons bedrijf u op verzoek onverwijld zonder kosten een exemplaar van deze voorwaarden toe.